Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"friendly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "friendly" po angielsku

friendly **

obrazek do "friendly" po polsku #12533 Friendly Teddy Bears
przymiotnik
 1. przyjazny, życzliwy
  We are on friendly terms with all co-workers. (Jesteśmy w przyjaznych stosunkach ze wszystkimi współpracownikami.)
  A friendly attitude certainly will help you in your new job. (Życzliwe nastawienie z pewnością pomoże ci w twojej nowej pracy.)
  She is a warm and friendly woman. (Ona jest ciepłą i przyjazną kobietą.)
 2. będący w przyjaznych stosunkach (np. kraj), zaprzyjaźniony
  Their country is friendly towards our country. (Ich kraj jest w przyjaznych stosunkach z naszym krajem.)
  Our family is certainly friendly towards yours. (Nasza rodzina jest na pewno w przyjaznych stosunkach z twoją.)
 3. towarzyski (np. mecz piłkarski)
  Our team won a friendly match against Scotland. (Nasza drużyna wygrała mecz towarzyski przeciw Szkocji.)
  This friendly match was just a warm-up. (Ten mecz towarzyski to była tylko rozgrzewka.)
 4. sojuszniczy
  In the confusion, many soldiers attacked friendly troops. (W zamieszaniu, wielu żołnierzy zaatakowało oddziały sojusznicze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. mecz towarzyski  BrE [policzalny]
  We're playing a friendly against France. (Rozgrywamy mecz towarzyski z Francją.)
  We're playing a friendly tomorrow. (Jutro gramy mecz towarzyski.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "friendly"

przymiotnik
rzeczownik
friend = przyjaciel, przyjaciółka +3 znaczenia
friendly fire = ogień bratobójczy (ogień ze strony osób walczących po tej samej stronie)
our friend = nasz przyjaciel (o osobie, której nie znamy)
czasownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo