"friendly relation" — Słownik kolokacji angielskich

friendly relation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjazny związek
  1. friendly przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She didn't seem to be at all interested in any sort of friendly relations with him.

powered by  eTutor logo