ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"friendly term" — Słownik kolokacji angielskich

friendly term kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjazny termin
  1. friendly przymiotnik + term rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It felt so right to be on friendly terms with Brooks again.

    Podobne kolokacje: