"życzliwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "życzliwość" po polsku

życzliwość

rzeczownik
 1. goodwill
  • życzliwość, dobra wola [niepoliczalny]
   We have come to visit you in peace, and with goodwill. (Przybywamy do was w pokoju i z dobrej woli.)
   Have enough goodwill to listen to them. (Wykaż dość dobrej woli, żeby ich wysłuchać.)
 2. kindness *
  • dobroć, życzliwość
   The neighbors asked me to thank you for your kindness. (Sąsiedzi prosili, żeby ci podziękować za twoją dobroć.)
 3. warmth **
 4. charity **
 5. friendliness  
  Jack could see a spark of friendliness in her eyes. (Jack dostrzegł iskierkę życzliwości w jej oczach.)
  He grew up in a big city and isn't used to small-town friendliness. (On dorastał w wielkim mieście i nie jest przyzwyczajony do małomiasteczkowej życzliwości.)
  There was not a trace of friendliness in his manner. (W jego sposobie bycia nie było śladu życzliwości.)
 6. benevolence
 7. thoughtfulness
 8. candour British English przestarzale , także: candor American English przestarzale  
 9. neighborliness American English , neighbourliness British English
 10. affability
 11. amiability
 12. kind-heartedness
 13. kindliness
 14. amiableness
 15. warm-heartedness
 16. good-naturedness
 17. eunoia oficjalnie
 18. favourableness British English , favorableness American English

powered by  eTutor logo