"political atmosphere" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna atmosfera
  1. political przymiotnik + atmosphere rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And it has already had a visible impact on the country's political atmosphere.