"formal grandeur" — Słownik kolokacji angielskich

formal grandeur kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna wspaniałość
  1. formal przymiotnik + grandeur rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That idiom is what gives the show its weight and surprising degree of formal grandeur.

    Podobne kolokacje: