"formal aspect" — Słownik kolokacji angielskich

formal aspect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny aspekt
  1. formal przymiotnik + aspect rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, these are only the formal aspects of the law.