"formal quality" — Słownik kolokacji angielskich

formal quality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna jakość
  1. formal przymiotnik + quality rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And it seems sometimes that communication among band members happens almost despite the formal qualities of the rhythm.

    Podobne kolokacje: