"formal beauty" — Słownik kolokacji angielskich

formal beauty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne piękno
  1. formal przymiotnik + beauty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Other sequences seemed inspired by the formal beauty of Wave Hill.

    Podobne kolokacje: