KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) garden, terrace
Kolokacji: 2
(19) definition, cause, reason
Kolokacji: 3
(28) setting, context, background
Kolokacji: 3
(29) opening, possibility
Kolokacji: 2
(30) logic, sense
Kolokacji: 2
(33) report, paper
Kolokacji: 2
(37) hearing, audition
Kolokacji: 2
1. formal tone = formalny ton formal tone
3. formal quality = formalna jakość formal quality
4. formal expression = oficjalne wyrażenie formal expression
5. formal beauty = formalne piękno formal beauty
6. formal appearance = formalny wygląd formal appearance
7. formal elegance = formalna elegancja formal elegance
8. formal distinction = formalna różnica formal distinction
9. formal note = formalna notatka formal note
10. formal rigor = formalny rygor formal rigor
11. formal look = formalny wygląd formal look
12. formal similarity = formalne podobieństwo formal similarity
13. formal atmosphere = formalna atmosfera formal atmosphere
  • With the proliferation of these groups, the Muster tradition began to have a more formal atmosphere.
  • A fairly formal atmosphere but the food is worth it.
  • There's something about the formal atmosphere in there that makes us work.
  • At the time this had seemed appropriate, but now she was regretting the formal atmosphere.
  • "People are creating more casual and less formal atmospheres," he said.
  • Pupils wear a uniform, and the school has a fairly formal atmosphere.
  • The code is designed to promote a more formal atmosphere for learning.
  • It had been good to talk to the councillors in an atmosphere less formal than on the first floor.
  • He preferred the less formal atmosphere of the main restaurant.
  • In the evening, a more formal atmosphere prevails and prices rise.
14. formal complexity = formalna zawiłość formal complexity
15. formal clarity = formalna jasność formal clarity
16. formal grandeur = formalna wspaniałość formal grandeur
17. formal simplicity = formalna łatwość formal simplicity
(47) approach, avenue
Kolokacji: 2
(49) independence, sovereignty
Kolokacji: 2
(58) grammar, semantics
Kolokacji: 2
(60) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(63) model, framework, modeling
Kolokacji: 3
(65) basis, reasoning
Kolokacji: 2
(69) entrance, registration
Kolokacji: 2
(70) cease-fire, peace, truce
Kolokacji: 3
(71) device, constraint, jacket
Kolokacji: 3
(72) standard, worship, perfection
Kolokacji: 3
(77) religion, creed, democracy
Kolokacji: 3
(78) oath, guarantee, pledge
Kolokacji: 3
(79) evening, parameter, value
Kolokacji: 3
(80) criteria
Kolokacji: 1
(83) verse, poetry, eloquence
Kolokacji: 3
(84) ingenuity, inventiveness
Kolokacji: 2
(85) workout, set
Kolokacji: 2
(87) stance, posture
Kolokacji: 2
(88) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(89) directive, pronouncement
Kolokacji: 2
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.