"excessive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

excessive przymiotnik

excessive + rzeczownik
Kolokacji: 189
excessive force • excessive use • excessive amount • excessive drinking • excessive consumption • excessive spending • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. excessive use = nadmierne wykorzystanie excessive use
6. excessive spending = nadmierne wydatki excessive spending
8. excessive speed = nadmierna prędkość excessive speed
9. excessive number = nadmierna liczba excessive number
11. excessive noise = nadmierny hałas excessive noise
12. excessive violence = nadmierna przemoc excessive violence
13. excessive growth = nadmierny wzrost excessive growth
14. excessive cost = nadmierny koszt excessive cost
15. excessive regulation = nadmierne rozporządzenie excessive regulation
16. excessive level = nadmierny poziom excessive level
17. excessive fee = nadmierna opłata excessive fee
18. excessive demand = wygórowane żądanie excessive demand
czasownik + excessive
Kolokacji: 3
consider excessive • deem excessive • become excessive
przysłówek + excessive
Kolokacji: 3
grossly excessive • somewhat excessive • wildly excessive
excessive + przyimek
Kolokacji: 3
excessive in • excessive for • excessive to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.