"Excessive use" — Słownik kolokacji angielskich

Excessive use kolokacja
Popularniejsza odmiana: excessive use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadmierne wykorzystanie
  1. excessive przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were like children in their excessive use of sound, but then, the Others weren't considered very bright.