"excessive level" — Słownik kolokacji angielskich

excessive level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierny poziom
  1. excessive przymiotnik + level rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It's an excessive level if we want to bring down our trade deficit without kicking up inflation."

    Podobne kolokacje: