"Excessive Force" — Słownik kolokacji angielskich

Excessive Force kolokacja
Popularniejsza odmiana: excessive force
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadmierna Siła
  1. excessive przymiotnik + force rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the other end, excessive force will put you in trouble with the police chief.

    Podobne kolokacje: