"Excessive speed" — Słownik kolokacji angielskich

Excessive speed kolokacja
Popularniejsza odmiana: excessive speed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadmierna prędkość
  1. excessive przymiotnik + speed rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Excessive speed was believed to be the cause of the accident.

    Podobne kolokacje: