"excessive speed" — Słownik kolokacji angielskich

excessive speed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierna prędkość
  1. excessive przymiotnik + speed rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Excessive speed was believed to be the cause of the accident.

    Podobne kolokacje: