"excessive spending" — Słownik kolokacji angielskich

excessive spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierne wydatki
  1. excessive przymiotnik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You often hear claims that excessive spending is responsible for California's budget woes.

powered by  eTutor logo