"excessive number" — Słownik kolokacji angielskich

excessive number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierna liczba
  1. excessive przymiotnik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    State social service officials argued that five job applications a week is not an excessive number for rural residents.

    Podobne kolokacje: