"excessive violence" — Słownik kolokacji angielskich

excessive violence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierna przemoc
  1. excessive przymiotnik + violence rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The police was reported to have used excessive and unjustified violence in the operation.