"Excessive consumption" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: excessive consumption
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadmierne spożycie
  1. excessive przymiotnik + consumption rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a cool character, like the waste associated with excessive consumption and its thinking.