"excessive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

excessive przymiotnik

excessive + rzeczownik
Kolokacji: 189
excessive force • excessive use • excessive amount • excessive drinking • excessive consumption • excessive spending • ...
czasownik + excessive
Kolokacji: 3
consider excessive • deem excessive • become excessive
(1) consider, deem, become
Kolokacji: 3
przysłówek + excessive
Kolokacji: 3
grossly excessive • somewhat excessive • wildly excessive
excessive + przyimek
Kolokacji: 3
excessive in • excessive for • excessive to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.