14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"excessive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

excessive przymiotnik

excessive + rzeczownik
Kolokacji: 189
excessive force • excessive use • excessive amount • excessive drinking • excessive consumption • excessive spending • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(5) consumption, expenditure
Kolokacji: 2
(7) heat, temperature, heating
Kolokacji: 3
(8) speed, speeding
Kolokacji: 2
(9) noise, interference
Kolokacji: 2
(10) violence, brutality, cruelty
Kolokacji: 3
(13) level, degree, height, makeup
Kolokacji: 4
(16) exposure, influence, sunlight
Kolokacji: 3
(18) loss, detail, casualty
Kolokacji: 3
(19) debt, deficit
Kolokacji: 2
(20) risk, speculation
Kolokacji: 2
(21) caution, secrecy
Kolokacji: 2
(22) stress, focus, emphasis
Kolokacji: 3
(24) profit, markup
Kolokacji: 2
(25) punishment, fines, penalty
Kolokacji: 3
(26) reliance, dependence
Kolokacji: 2
(27) zeal, optimism
Kolokacji: 2
(28) rainfall, rain, precipitation
Kolokacji: 3
(31) bureaucracy, partying
Kolokacji: 2
(37) overtime, hour, time
Kolokacji: 3
(38) alcohol, fluid, gas
Kolokacji: 3
(39) inventory, wealth, holding
Kolokacji: 3
1. excessive inventory = nadmierny inwentarz excessive inventory
2. excessive wealth = nadmierne bogactwo excessive wealth
3. excessive holding = nadmierna dzierżawa excessive holding
(40) salivation, secretion
Kolokacji: 2
(42) award, dollar
Kolokacji: 2
(43) absence, absenteeism
Kolokacji: 2
(44) water, urination
Kolokacji: 2
(45) luxury, indulgence
Kolokacji: 2
(46) grief, stimulation
Kolokacji: 2
(47) leverage, investment
Kolokacji: 2
(48) praise, criticism, publicity
Kolokacji: 3
(49) paperwork, friction, labor
Kolokacji: 3
czasownik + excessive
Kolokacji: 3
consider excessive • deem excessive • become excessive
przysłówek + excessive
Kolokacji: 3
grossly excessive • somewhat excessive • wildly excessive
excessive + przyimek
Kolokacji: 3
excessive in • excessive for • excessive to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.