"excessive cost" — Słownik kolokacji angielskich

excessive cost kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierny koszt
  1. excessive przymiotnik + cost rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not every gift in the catalogue is so pricey, and excessive costs have killed some of the best ideas.

    Podobne kolokacje: