"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) war, campaign
Kolokacji: 2
(3) barrel, tea, toy, tomb
Kolokacji: 4
(4) medicine, ice, sea, heaving
Kolokacji: 4
(5) tool, hope, storage
Kolokacji: 3
(6) oak, cedar, mahogany
Kolokacji: 3
1. oak chest = dębowa skrzynia oak chest
2. cedar chest = klatka piersiowa z drewna cedrowego cedar chest
3. mahogany chest = mahoniowa klatka piersiowa mahogany chest
  • She glanced at the ormolu clock atop the mahogany chest of drawers.
  • He slapped the gun away, this time under a large mahogany chest.
  • Spencer would hardly keep important documents in the mahogany chest of drawers or the huge wardrobe.
  • The mahogany chest, on the other hand, was more to her liking.
  • Made in Boston about 1780, the elaborately carved mahogany chest had been in the same family since the early 1800's.
  • Illegal logging is emerging as another major concern (do you know where that new mahogany chest came from?)
  • She found the bath oil, in a bottle with a stopper on the mahogany chest.
  • She stored some of her textiles in a striking, tall mahogany chest.
  • She put the cup down on the mahogany chest of drawers in the corner, then she frowned.
  • Amid a conglomerate of boxes and old furniture was a large mahogany chest of drawers.
(7) blanket, linen, slop
Kolokacji: 3
(8) iron, steam, metal
Kolokacji: 3
(9) Dower, dowry
Kolokacji: 2
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.