PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chest shows" — Słownik kolokacji angielskich

chest shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa pokazuje
  1. chest rzeczownik + show czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Turned partly upward, his chest showed a bloody mark upon the white front of the shirt that he had taken from the suitcase.

    Podobne kolokacje: