PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"right chest" — Słownik kolokacji angielskich

right chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa klatka piersiowa
  1. right przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was to be worn on the right chest of the uniform under the classification badge.

    Podobne kolokacje: