PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"scratch one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podrap się w klatkę piersiową
  1. scratch czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Benny scratched his chest, looking like he really didn't have any idea.