PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chest tomb" — Słownik kolokacji angielskich

chest tomb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grobowiec klatki piersiowej
  1. chest rzeczownik + tomb rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To the south of the nave is a chest tomb dating from the early 19th century.

    Podobne kolokacje: