Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"left chest" — Słownik kolokacji angielskich

left chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lewa klatka piersiowa
  1. left przymiotnik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first two shots took him in the shoulder and the left chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo