"hug to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

hug to one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uścisk aby czyjś klatka piersiowa
  1. hug czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    On the drive back I sat with feet up, knees hugged to my chest.