PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"kiss one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

kiss one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całować czyjś klatka piersiowa
  1. kiss czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moving her head she kissed his neck and his chest through the mat of hair.