Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"kiss one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

kiss one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całować czyjś ręka
  1. kiss czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She kissed his hand, then reached for the car door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo