PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"rub one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

rub one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocierać czyjś klatka piersiowa
  1. rub czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "I don't feel so good," he said, rubbing his chest.