PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"oak chest" — Słownik kolokacji angielskich

oak chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dębowa skrzynia
  1. oak rzeczownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But I didn't know there were any doubloons in the old oak chest."

    Podobne kolokacje: