PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"stroke one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

stroke one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cios czyjś klatka piersiowa
  1. stroke czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hand that had been stroking Blade's chest moved down to where her eyes were aimed.