PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mahogany chest" — Słownik kolokacji angielskich

mahogany chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mahoniowa klatka piersiowa
  1. mahogany rzeczownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She glanced at the ormolu clock atop the mahogany chest of drawers.

    Podobne kolokacje: