PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest explodes" — Słownik kolokacji angielskich

chest explodes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa wybucha
  1. chest rzeczownik + explode czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was about three in the morning when the prince's chest exploded.

    Podobne kolokacje: