14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. include baseball = obejmuj baseball include baseball
  • Sports teams of the 1920s, included basketball, baseball, football, and track.
  • A sports program for children includes soccer, softball, baseball and basketball.
  • Other areas of interest include education, community development, urban poverty issues and baseball.
  • Some of the sports include baseball, cross country, basketball, track, and football.
  • Some of the most common sports include basketball, baseball, soccer and softball.
  • Friends introduced them five years ago, and their first conversation included baseball.
  • Early sports included football, baseball, basketball, and gymnastics, all for men only.
  • Some of these include football, basketball, baseball, track, and soccer for boys.
  • His other interests included martial arts, guitar playing, and baseball.
  • Boys' spring sports include baseball, golf, and track & field.
2. cover baseball = baseball okładki cover baseball
3. call baseball = baseball rozmowy telefonicznej call baseball
4. see baseball = zobacz baseball see baseball
5. star in baseball = gwiazda w baseballu star in baseball
(5) win, earn
Kolokacji: 2
(6) sign, autograph
Kolokacji: 2
(7) spend, save, enter
Kolokacji: 3
(8) integrate, sue, revive
Kolokacji: 3
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.