BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball match" — Słownik kolokacji angielskich

baseball match kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecz baseballu
  1. baseball rzeczownik + match rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The episode proceeds on showing a television telecasting a baseball match.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo