"American baseball" — Słownik kolokacji angielskich

American baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański baseball
  1. American przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    American baseball has long been a part of Japanese culture.

powered by  eTutor logo