BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cover baseball" — Słownik kolokacji angielskich

cover baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball okładki
  1. cover czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The site covers North Carolina football, men's basketball, baseball and recruiting.

powered by  eTutor logo