BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"semipro baseball" — Słownik kolokacji angielskich

semipro baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): semipro baseball
  1. semipro rzeczownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a high school athlete, he played semipro baseball for US$100 per month in Colón.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo