BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. college baseball = baseball college'u college baseball
2. school baseball = baseball szkolny school baseball
3. varsity baseball = baseball międzyuczelniany varsity baseball
  • Mr. Cobb conceived of the idea to help his son, who wanted to play varsity baseball in college.
  • The school continued to sponsor varsity baseball through the end of the 19th century.
  • The first team state championship was in 1984 in varsity baseball.
  • He also played varsity baseball during the 2000 season for Indiana.
  • While in high school, he also played varsity baseball.
  • He played two seasons of varsity baseball at Northeast Missouri.
  • In 2014, the school will begin sponsoring varsity baseball.
  • Louisville's first season of varsity intercollegiate baseball was 1909.
  • Due to budget constraints, varsity baseball was dropped following the 1980 season, but continued for a while as a club sport.
  • Played two years of varsity baseball and was a sprinter on the outdoor track team for one year.
4. semipro baseball = semipro baseball semipro baseball
6. AAA baseball = AAA baseball AAA baseball
(5) USA, Yankee
Kolokacji: 2
(6) NCAA
Kolokacji: 1
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.