"include baseball" — Słownik kolokacji angielskich

include baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj baseball
  1. include czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sports teams of the 1920s, included basketball, baseball, football, and track.

powered by  eTutor logo