BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"retire from baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofaj się z baseballu
  1. retire czasownik + baseball rzeczownik
    Silna kolokacja

    He retired from baseball before the 1953 season, and did not play with any professional team during that time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo