BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"into baseball" — Słownik kolokacji angielskich

into baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do baseballu
  1. into przyimek + baseball rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "They were really into baseball," Milo said of the camp's white children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo