BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball takes" — Słownik kolokacji angielskich

baseball takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball wymaga
  1. baseball rzeczownik + take czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When union officials wanted to testify about the data, a major league executive told them baseball would take legal action against them if they did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo