"school baseball" — Słownik kolokacji angielskich

school baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball szkolny
  1. school rzeczownik + baseball rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    New Milford has had a very successful high school baseball team the past two years.

powered by  eTutor logo