BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Rotisserie baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball rożna
  1. rotisserie rzeczownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rotisserie baseball is one way for advanced students of the game to test their expertise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo