BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"throughout baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez baseball
  1. throughout przyimek + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also known throughout baseball for his ability to vomit on command.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo